Categorieen
Aanmelden

Nieuwe aanmelding.
wachtwoord kwijt?
Informatie
Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

 

LEVERINGSVOORWAARDEN Haardhoutonline.nl

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Haardhoutonline.nl, onderdeel van Max Trade B.V.

Vestigings- en bezoekadres:

Europaweg 10

7903 TM Hoogeveen

KvK-nummer: 51783436

BTW-nummer: NL850169677B01
 

Artikel2. Aansprakelijkheid

2.1 Haardhoutonline.nl sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor de schade toegebracht aan eigendommen van koper.

2.2 Bij schade aan eigendommen van koper kan koper zich wenden tot de vervoerder.

2.3 Mochten vervoerder en koper geen overeenstemming bereiken dan kan Haardhoutonline.nl als intermediar optreden.

 

Artikel 3. Betaling

3.1 De betaling kan per iDeal, per bank of contant aan de chauffeur. Indien koper per bank betaald dient het bedrag voor  het laden van de zaken overgemaakt te zijn. 

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud 

Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier, tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier uit hoofde van enige met leverancier gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of diensten, vorderingen ter zaken van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

5. Aflevering

5.1 Uw bestelling zal naast de vrachtwagen op een verharde stoep geleverd worden.

5.2 In overleg met de chauffeur kan uw afleverplaats wijzigen.

5.3 Pallets haardhout kunnen niet over gras, zand of grind gereden worden. De ondergrond voor een palletwagen dient ten alle tijde verhard te zijn. Een verhard grindpad valt hier niet onder. Chauffeur gaat in dat geval over tot levering aan de straat.

5.4 Wanneer de chauffeur niet in staat is om de goederen op de door koper gewenste afleverplaats te leveren is dit geen geldige reden voor annulering van de bestelling, conform artikel 5.1 van de leveringsvoorwaarden.

5.5 Wanneer koper besluit om de goederen daardoor niet in ontvangst te willen nemen, is hij verplicht Haardhoutonline.nl schadeloos te stellen. Dit betekent dat koper Haardhoutonline.nl. de reeds gemaakte kosten zal moeten vergoeden. Voor de transportkosten betekent dit, dat zowel de bezorg- als de retourkosten van de bestelde levering vergoed dienen te worden.

5.6 Bij een levering op de Waddeneilanden, Zeeuws-Vlaanderen of in groene zones berekenen wij een toeslag voor het transport.

5.7 Annuleren kan enkel wanneer de bestelde goederen nog niet geladen zijn in de vrachtwagen.

Artikel 6. Klachten/retourzendingen

6.1 Klachten dienen schriftelijk dan wel telefonisch gemeld te worden aan Haardhoutonline.nl binnen 30 dagen na levering.

6.2 Zonder voorafgaande toestemming van Haardhoutonline.nl mogen de goederen niet teruggestuurd worden.

6.3 Indien koper wenst over te gaan tot het ruilen van de geleverde goederen zijn de transportkosten, zowel bezorg- als retourkosten voor rekening van koper.

6.4 Bij een tekortkoming in de levering van de door klant bestelde goederen zullen de bezorg - en retourkosten voor rekening van Haardhoutonline.nl komen.

 

 

 

 

Ga verder
Reviews
Er zijn geen reviews over dit product. Wees de eerste!
Copyright © 2019 HaardhoutOnline.nl. Development and design by MARK-APP